ارتباط با مدیران استان

مدیرکل استان اصفهان

محمد رضا متین پور

مدیرکل
  • 031-32220049
معاون فرهنگی استان اصفهان

کریم زارع

قائم مقام
  • 031-32223414

... ...

معاون اشتغال و خودکفايی
  • 031-32220307
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان

حمیدرضا طاهری

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 031-32225594

جواد اسماعیلی

معاون اداری مالی
  • 031-32209040
رسانه جدید

هادی بنائی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 031-32217110
رسانه جدید

آرش محمدحسینیان

معاون فرهنگی
  • 03132201389