دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

زارع مدیرکل استان اصفهان

کریم زارع

مدیرکل
  • 031-32220049
رسانه جدید

عباسعلی زارعان

قائم مقام
  • 031-32223414
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان

حمیدرضا طاهری

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 031-32225594
معاون اشتغال و خودکفایی استان اصفهان

احمد رضایی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 031-32223096
رسانه جدید

آرش محمدحسینیان

معاون فرهنگی
  • 03132201389
رسانه جدید

هادی بنائی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 031-32217110

جواد اسماعیلی

معاون اداری مالی
  • 031-32209040