دکمه موبایل منو

ارتباط با استان

 نشانی :  اصفهان خیابان فردوسی، نبش خیابان منوچهری، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان
 شماره روابط عمـومی:  031-32220096
 تلفن دبیـرخـانه :  031-32225393 
 صندوق پستی:  81438-13111
 پست الکترونیک:  esf@Emdad.ir

ارتباط با مدیران استان