توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان-99/1/7

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان-99/1/7 تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۹ تا کنون با مشارکت خیرین و کمیته امداد شهرستان سمنان بیش از دو تُن میوه تهیه و با کمک جهادی روحانیون و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی سمنان و اداره بهداشت تبدیل به آبمیوه و بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستانی توزیع می شود. عکاس: امیرحسین کاشی منش
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 10
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 8
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 7
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 6
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 5
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 4
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 3
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 2
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.