ازدواج آسان 1398/12/05

ازدواج آسان 1398/12/05 تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۸ 17 جهیزیه توسط یکی از نیکوکاران به هزینه 300 میلیون تومان تهیه و به مددجویان کمیته امداد منطقه دو شهرکرد اعطا شد. عکاس: سپیده شفیعی نژاد
ازدواج آسان 1398/12/06 1
ازدواج آسان 1398/12/06 2
ازدواج آسان 1398/12/06 3
ازدواج آسان 1398/12/06 6
ازدواج آسان 1398/12/06 7
ازدواج آسان 1398/12/06 5
ازدواج آسان 1398/12/06 4
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.