دکمه موبایل منو

امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13

جمعی از امدادگران کمیته امداد استان، همصدا با مردم انقلابی قم در راهپیمائی سیزدهم آبان روز مبارزه با استکبار جهانی شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. عکاس: محمد کاظم حبیبی
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 8
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 7
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 6
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 5
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 4
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 3
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 2
امدادگران کمیته امداد قم در راهپیمائی روز مبارزه با استکبار جهانی - 97/8/13 9

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.