دکمه موبایل منو

تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران/97/8/7

کمیته امداد استان ایلام به منظور بهره گیری از ظرفیت حضور میلیونی زائران اربعین در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران اقدام به نصب پوسترها و بنرهای تبلیغاتی روشهای نوین مشارکت های مردمی کرده است. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 16
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 17
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 13
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 10
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 12
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 9
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 7
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 4
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 3
تبلیغات محیطی روشهای نوین مشارکتهای مردمی در مسیر پیاده روی اربعین در مرز مهران 2

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.