دکمه موبایل منو

ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران/97/8/2

کمیته امداد استان ایلام به منظور بهره گیری از ظرفیت زائران اربعین در مرز مهران و جمع آوری صدقات این زائران اقدام به برپایی ایستگاههای پرداخت صدقه در پایانه مرزی مهران کرده است. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 22
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 21
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 16
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 15
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 14
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 13
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 12
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 9
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 7
ایستگاههای جمع آوری صدقات زائران اربعین در مرز مهران 6

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.