دکمه موبایل منو

ازتباط با مدیران استان

مدیرکل استان اصفهان

حمیدرضا شیران

مدیرکل
  • 031-32220049
معاون اداری مالی

علی محمدی

معاون اداری مالی
  • 031-32209040
سوادکوهی

بهرام سواد کوهی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 031-32220307
جلال یزدانی

جلال یزدانی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 031-32217110
کریم زارع

کریم زارع

معاون فرهنگی
  • 031-32201389