دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیرکل استان اصفهان

محمد رضا متین پور

مدیرکل
  • 031-32220049
معاون فرهنگی استان اصفهان

کریم زارع

قائم مقام
  • 031-32223414
معاون اداری مالی استان اصفهان

علی محمدی

معاون اداری مالی
  • 031-32209040
معاون اشتغال و خودکفایی استان اصفهان

بهرام سواد کوهی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 031-32220307
معاون حمایت و سلامت خانواده استان اصفهان

جلال یزدانی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 031-32217110
معاون توسعه مشارکت های مردمی استان اصفهان

مهدی رنجکش

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 031-32225594